Wednesday , 17 January 2018
Breaking News

Avem încredere că mesajul nostru va fi ascultat

328527maxim

Către ARACIS

 

În atenţia dlui Prof. univ. dr. Petrescu Iordan, Președinte ARACIS

 

Stimate Domnule Președinte,

Ne adresăm dumneavoastră în numele comunității academice a Universității ,,Apollonia” din Iași, rugându-vă să tratați cu suficientă atenție memoriul înaintat dumneavoastră cu privire la propunerea de acordare a calificativelor, așa cum au rezultat ele din analiza Consiliului ARACIS. Subliniam în acel memoriu faptul că mențiunile realizate la majoritatea punctelor nu reflectă realitatea și rugam ca materialul înaintat de către comisie să fie reanalizat cu mai multă obiectivitate.

 

La cele de mai sus ne-ați răspuns prin adresa nr. 1269/27.02.2015 prin care ne arătați faptul că rezultatele pot fi contestate numai după publicarea pe site-ul Agenției (la data de 27.03.2015). Tocmai din motivul acesta, Domnule Președinte, v-am trimis memoriul amintit, pentru ca, printr-o analiză echilibrată și atentă, Consiliul ARACIS să poată modifica calificativele, în sensul corectării unei nedreptăți pe cale să se înfăptuiască.

 

Solicităm în mod expres acordarea calificativului ,,Încredere”, atât instituțional, cât și pentru programul de studiu Medicină Dentară, programul de studiu Comunicare și Relații Publice și programul de studiu Jurnalism. Menținerea calificativelor propuse ar constitui o mare nedreptate pentru instituție, motiv pentru care suntem gata să luptăm cu toate mijloacele legale, pentru a arăta eroarea în care se află Consiliul ARACIS, prin nerespectarea adevărului, prin practici de intimidare, prin grabă și superficialitate, prin standarde depășite, prin neconsultarea anexelor transmise, în multe cazuri într-o atmosferă de teroare, prin recomandări contradictorii, prin formulări prea dure, jignitoare și discreționare și, de ce nu, prin incompetență.

 

Nu sunt acestea, Domnule Președinte, suficiente motive pentru a reanaliza un raport? Care instituție din țară, din Europa sau de pe mapamond nu primește contestații în ceea ce privește fondul problemelor analizate, ci doar pe vicii de procedură sau nerespectarea normelor de etică? Ce poate fi mai lipsit de etică decât să declari ,,o activitate de cercetare submediocră”, ,,o dotare insuficientă”, ,,un buget care nu reflectă realitatea”, când realitatea este alta, dar raportorii au preferat formulări dure?

 

Stimate Domnule Președinte, sunteți un om de învățământ, iar aducerea dumneavoastră la președinția ARACIS a fost pentru noi toți o speranță în sensul că ARACIS își va schimba metodologia, standardele și va deveni o instituție care să protejeze învățământul și să-l îndrume pe calea progresului așteptat de toți.

Înțelegem faptul că dorința dumneavoastră de schimbare este colmatată de structuri învechite, îmbătrânite, care au dat ARACIS-ului stigmatul propriilor lor defecte.

 

Stimate Domnule Președinte, vă invităm și vă așteptăm personal în vizită, să vă convingeți de neadevărurile cuprinse în raport.

 

Chiar dacă Universitatea ,,Apollonia” din Iași va fi sancționată, pe nedrept, pentru această atitudine plină de franchețe, avem încrederea că până la urmă mesajul nostru va fi ascultat de dumneavoastră, în primul rând, dar și de alții îndreptățiți să o facă, iar în ARACIS se va schimba ceva.

 

Retrimitem alăturat răspunsul Universității la scrisoarea dumneavoastră, precum și memoriul de contestare a propunerii de acordare a calificativelor, cu speranța că nu vor rămâne neconsultate și nici nu vor fi examinate în grabă, așa cum s-a întâmplat deseori cu anexele la raportul de vizită.

 

În numele Comunității Academice a Universității ,,Apollonia” din Iași:

Președintele Universității „Apollonia” din Iași,

Prof.univ.dr. Vasile Burlui

 

Rectorul Universității „Apollonia” din Iași,

Prof.univ.dr. Carmen Stadoleanu

 

Decanul Facultății de Medicină Dentară,

Conf.univ.dr. Elena Folescu

 

Decanul Facultății de Științe ale Comunicării,

Conf.univ.dr. Dan Gabriel Sîmbotin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*