Wednesday , 17 January 2018
Breaking News

Sesiunea ştiinţifică studenţească 2015

Luni, 9  februarie 2015, au început Zilele Universităţii “Apollonia”, prin lucrările Sesiunii ştiinţifice studenţeşti, susţinute simultan în Sala cavalerilor şi amfiteatrul E2 din Palatul Beldiman, respectiv amfiteatrul E1 din sediul central al instituţiei.

În debutul zilelor apolloniene, prof. univ. Preot Fabian Doboş, de la Institutul romano-catolic din Iaşi, a susţinut prelegerea “Sfânta Apolonia –fecioară martiră, pe pământ şi în cer”:

“Trebuie să spunem că ea a fost o fecioară din secolul al III-lea care, în ciuda a ceea ce vedem, nu avea o vârstă prea tânără atunci când a suferit martirul. Cine a fost sfânta Apollonia? În prima istorie bisericească scrisă, în secolul al IV-lea, de Eusebiu din Cezareea, Istoria ecleziastica, sfânta a trăit şi a murit martiră în secolul al III-lea. De unde ştia Eusebiu din Cezareea toate datele despre această martiră? El, ca un adevărat istoric, a reuşit să pună mâna pe o scrisoare pe care Sfântul Dyonisie din Alexandria, acelaşi oraş cu al sfintei Apollonia, scrisoare pe care a trimis-o către Fabian din Antiohia. Dyonisie era contemporan cu Sfânta Apollonia, a murit în 264, Apollonia, după toate datele ştiute a suferit martiriul în anul 249, sub împăratul Filip arabul. Nu este un împărat cunoscut, nu a făcut cine ştie ce pentru imperiul roman, şi mai mult, în perioada celor 5- 6 ani cât a fost împărat, nu avem cunoştiinţă despre persecuţii în masă. Ştim că din 249  până în anul 251, a făcut o persecuţie în masă, cu toate acestea, în unele zone, mai ales în oraşele mari ale imperiului roman, au avut loc, răzleţ, anumite răscoale ale păgânilor, împotriva creştinilor. Cunoaşteţi care a fost primul mare persecutor al creştinilor, este vorba despre Nero. Cum a ajuns Sfânta Apollonia pe mâna acestor călăi? Suntem aşadar în Alexandria secolului al III-lea, în Egipt, şi ca în orice mare oraş roman, creştinii îşi aveau duşmanii lor, creştinii erau monoteişti, timp în care atât grecii cât şi romanii aveau o grămadă de zei, în plus, creştinii mai erau acuzaţi de multe alte ciudăţenii, că ar fi mâncat copii mici, că ar fi făcut vrăji, că nu ar fi adus cult împăratului. În Alexandria la jumătatea secolului al III-lea exista un vrăjitor de seamă care avea o ciudă imensă pe creştini, iar Apollonia era o fecioară nu chiar tânără, dimpotrivă, Eusebiu din Cezareea spune că ea era o fecioară în vârstă, acest vrăjitor avea ceva împotriva creştinilor iar Apollonia, nu era fecioară şi atât, dimpotrivă, avea o activitate deosebită pe plan religios, în special pe plan caritabil, în plus, a fost acuzată că ar fi ascuns nişte creştini în casa ei, a încercat să-i apere pe creştini. Aşadar, păgânii din Alexandria s-au revoltat împotriva creştinilor, această fecioară a ascuns câţiva creştini, păgânii au găsit-o şi au adus-o în faţa Tribunalului, a fost torturată, lovită, mai ales peste faţă, şi au ajuns la concluzia că durerea de dinţi este cea mai gravă, cea mai grea. O obligau să-l renege pe Cristos, să se lepede de credinţă de Dumnezeu, iar ea nu vroia să facă acest lucru, niciodată, iar cei care o chinuiau s-au gândit să-i scoată dinţii cu un cleşte. Apoi călăii au dus-o în afara oraşului, au aprins un rug mare şi au speriat-o să se lepede  de Cristos, că altfel o vor arunca în acel rug. Fecioara a cerut un moment de gândire dar şi de libertate, iar în momentul în care i s-au deslegat picioarele şi mâinile, s-a aruncat de bună voie în acel rug. Ultimele ei cuvinte au fost Suferinţa este scurtă dar Bucuria este veşnică. Imediat după martiriul său, au  luat fiinţă o mulţime de legende şi poveşti, atât în Orient cât şi în Occident, iar data aleasă pentru a o venera este comună. Iar dacă dăm câteva file din Istorie, la sfârşitul secolului al XVIII-lea, când Papa Pius al VI-lea, a adunat toţi dinţii care erau veneraţi ca fiind ai Sfintei Apollonia, într-o cutie care a fost aruncată în Tibru, râul care traversează Roma. Ca idee, erau 3 kg de dinţi…În jurul Sfintei Apollonia s-au ţesut o seamă de poveşti şi legende, dar normal este să nu credem decât adevărul, pentru că legendele ţin de popor, dar de la legendă la supersitiţie este un singur pas, unul mic. De aceea, în ritul bizantin, atât în Orient cât şi în Occident, găsim tot felul de legende care-şi trag seva din  adevăruri, din acest martiriu, dar după aceea nu mai respectă adevărul istoric, le mai înfloreşte. Nu trebuie să credem chiar toate poveştile. Cert este că această sfântă a existat, a fost o fecioară în vîrstă, aşa cum spuneam, a suferit martiriul, a fost supusă la asemenea torturi, a rămas fără dinţi, cum la fel de sigur este ocrotitoarea, patroana. tuturor dentiştilor, dar şi a celor care suferă de dureri de dinţi. Cam asta este, în puţine cuvinte, viaţa şi martiriul Sfintei Apollonia.

Ce anume ne transmite această sfântă? În primul rând, ca în orice alt martiriu, Sfânta ne spune un lucru deosebit de important, pentru viaţa noastră religioasă: merită să plăteşti orice ca să dobândeşti viaţa veşnică. Ăsta este primul lucru pe care ea ne învaţă, orice sacrificiu, pus pe balanţă cu viaţa veşnică, este nimic. Un alt lucru pe care-l putem desprinde din viaţa Sfintei Apollonia, este caritatea, care nu are sfârşit, începe pe pământ, dar nu se termină niciodată, pentru că un om caritabil îşi începe slujirea în această viaţă şi, după martiriu, trece în cer şi de acolo continuă să facă acte caritabile faţă de pământeni. Caritatea omului are început dar nu are sfârşit niciodată, cât timp omul ajunge în paradis. Martiriul nu vine în viaţa omului din nimic, ea a vut o viaţă frumoasă, martiriul nu este altceva decât încoronarea unei vieţi corecte, frumoase, fidele faţă de Dumnezeu, şi  nu altceva, asta ne învaţă Sfânta, că merită să mori pentru ideile şi conştiinţa ta, pentru ceea ce conştiinţa îţi dictează, credinţa autentică învinge orice suferinţă, orice frică, orice rug, în faţa credinţei nu există obstacol, dacă credinţa este autentică.

Ea însăşi s-a aruncat în foc, dar acest gest nu aduce a sinucidere? Marii teologi spun că sfânta Apollonia nu a făcut altceva decât să se grăbească să-l întâmpine pe Dumnezeu, pentru că oricum păgânii ar fi aruncat-o în foc; dacă ar fi fost doar o sinucigaşă, Dumnezeu n-ar fi făcut atâtea miracole prin această sfântă, de-a lungul secolelor… “

În continuare, sesiunea ştiinţifică studenţească a continuat pe trei secţiuni derulate simultan.

Astfel, la Medicină Dentară au fost prezentate lucrările: Modificări ale structurilor dentare sub influența băuturilor acide (studenții Savin-Andrei Robu, Elena-Karina Cotoc, Iolanda-Florentina Bursuc, Vlad-Corneliu Vasiliu, Georgel-Mitruţ Ghiriți; coordonator științific Șef lucr. dr. Smaranda Nazarie, Dr. Dan Anastasiu); Relaţia tip antropologic-patologie obstructivă ORL şi anomaliile dento-maxilare (studenții Adrian Arghiroiu, Elena Roxana Avram; coordonator științific Conf. univ. dr. Cornelia Ursu); Procesările cu plasmă – noi metode de tratament ale cariei dentare (studenții Ștefan Mantale, Georgel Ghiriți, Cristina Iolea; coordonator științific Asist. univ. drd. Adina Bîrgăoanu); Albirea dentară cu agenți pe bază de peroxid de hidrogen (studenții Lili-Jenica Tănăsuică, Elena-Beatrice Zîna, Ion Buzulan, Ruxandra Năstase, Daniela Tudorancea, Thomas Hahn; coordonator științific Șef lucr. dr. Smaranda Nazarie, Asist. univ. drd. Ana-Maria Chirap); Studii privind eficienţa unor materiale de sigilare (studenții Bogdan Vatra, Silviu Buftia, Mihai Vîlvă; coordonator științific Asist. univ. drd. Adina Simona Bîrgăoanu); Durerea auriculară în practica stomatologică (studenții Constantin Luca, Dumitrița Stratan; coordonator științific Conf. univ. dr. Cornelia Ursu); Criterii estetice în medicina dentară (studenții Vlad Căpiță, Victoria Zamaru, Mihaela Hotnog, Tudor Mocanu; coordonator științific Șef lucr. dr. Cătălina Gîrbea); Sisteme terapeutice moderne cu efecte antifungice (student Tudor Alexandru Mocanu; coordonator științific Prof. univ. dr. Xenia Patraș); Optimizarea administrării anesteziei locale în practica stomatologică (student Adrian Coardă; coordonator științific Prof. univ. dr. Xenia Patraș); Criterii clinico-radiografice de apreciere a vindecării leziunilor endodontice periapicale (studenții Ion Istratii, Vlad Căpiță; coordonatori științifici  Conf. univ. dr. Constanța Mocanu, Asist. univ. drd. Nicolae Baranov); Posibilități de reabilitare estetică a pacienților cu eroziuni dentare cauzate de boala de reflux gastro-esofagian (studenții Smaranda Teodoru, Anca Zanoagă, Oana Cucoveica, Ioana Dura, Laura Bogdan; coordonator științific Șef lucr. dr. Cătălina Gîrbea);

Aspecte privind evaluarea geriatrică integrală (studenții Sandra Slubciacovschi, Oana Sandu; coordonator științific Șef lucr. dr. Daniela Tomița); Igiena orală deficitară – factor favorizant pentru aderența microorganismelor la suprafețele orale (studenții Lăcrămioara Agavriloaei, Gheorghe Oprea; coordonatori științifici  Șef lucr. dr. Mihaela Păpuşa Vasiliu, Asist. univ. Cristi Mihalache); Studiu privind rata accidentelor și complicațiilor în corpul restaurărilor ceramice pe structură de zirconiu (studenții Laura Bogdan, Alexandru Rusică; coordonatori științifici Prof. univ. dr. Carmen Stadoleanu, Asist. drd. Ecaterina Covalciuc); Aspecte practice și dificultăți privind extracția dentară la copii, în sala de operații (studenții Elena Stan, Ionuț Andronic, Alexandru Ionescu; coordonatori științifici Șef lucr. dr. Gabriela Halițchi, Șef lucr. dr. Diana Cristea); Utilizarea CBCT în parodontologie: utilități și perspective (studenții Ion Ghedea, Gabriela Raluca Asofiei; coordonatori științifici Asist. univ. drd. Nicolae Baranov, Conf. univ. dr. Constanța Mocanu);  Considerații privind examenul salivei (studenții Ana-Maria Iurcan, Veronica Ciobanu; coordonator științific Șef lucr. dr. Daniela Tomița); Influența mediului oral asupra biomaterialelor acrilice utilizate în protezarea amovibilă (studenții Ioana Dura, Ciprian Cobzaru; coordonator științific Șef lucr. dr. Mihaela Păpuşa Vasiliu); Evaluarea restaurărilor estetice în tratamentul edentației parțiale intercalate reduse (student Fistican Serghei; coordonator Prof. univ. dr. Carmen Stadoleanu); Noi paradigme în evaluarea statusului parodontal prin indici parodontali (studenții Adrian Coardă, Alexandra Saucă; coordonatori științifici  Conf. univ. dr. Constanța Mocanu, Asist. univ. drd. Nicolae Baranov); Reabilitarea orală complexă cu ajutorul tehnicii CAD-CAM (studenții Oana Cucoveica, Ioana Dura; coordonator științific Prof. univ. dr. Vasile Burlui, Șef lucr. dr. Mihaela Păpuşa Vasiliu, Dr. Pompilia Galan); Aspecte clinico-epidemiologice ale hipercreșterii gingivale la copilul cu diabet (studenții Oana Horlescu, Beatrice Georgescu; coordonatori științifici Șef lucr. dr. Diana Gheban, Asist. univ. drd. Diana Cristea); Relația durere/anxietate. Placeboterapia (student Mihai Radu Moisă; coordonator științific Prof. univ. dr. Xenia Patraș); Actualități privind capacitatea de regenerare neuronală (student Andrei Prelipov; coordonator științific Conf. univ. dr. Titiana Constantin); Sindrom oral alergic prin sensibilizare la Nickel (studenții C. Răduță, E. Crețu; coordonator științific Prof. univ. dr. Georgeta Sinițchi); Rolul infecțiilor dentare de focar în exacerbarea simptomelor de cardiopatie ischemică (studenții Andrei Prelipov; coordonator științific Prof. univ. dr. Rodica Ghiuru); Sensibilizare la Nickel cu manifestare cutanată (dermatita de contact) (studenții E. Crețu, C. Răduță; coordonator științific Prof. univ. dr. Georgeta Sinițchi); Alergie polenuri cu localizare orală (student Nicolina Cotelea; coordonator științific Prof. univ. dr. Georgeta Sinițchi); Hidrocelul – diagnostic și evoluție (student Nicolina Cotelea; coordonator științific Prof. univ. dr. Rodica Ghiuru); Nanotehnologii utilizate în medicină (student Andrei Prelipov;  coordonator Conf. univ. dr. Titiana Constantin); Şoc alergic medicamentos la anestezice locale (student I. Stratan; coordonator științific Prof. univ. dr. Georgeta Sinițchi); Specializările Membranei Celulare (studenții Elena Theodora Bulai, Mariana Curcă; coordonator științific Șef lucr. dr. Oana Darabă); Stresul și manifestările imun-alergice (student Daniel Penteleiciuc; coordonator științific  Prof. univ. dr. Georgeta Sinițchi); Alergia la antibiotice în practica medicinei dentare (student Adelina Postudor; coordonator științific Prof. univ. dr. Georgeta

Sinițchi); Kinetoterapia în evoluția astmului bronșic la copil (studenții Mădălina Duceac, Cristina Stoica, Diana Lupu, Anișoara Terchea; coordonator științific Șef lucr. dr. Letiția Duceac); Tehnica efectuării testelor standard europene alergice dentare (Asist. Ramona Marcela Gherghel; coordonator științific Prof. univ. dr. Georgeta Sinițchi); Responsabilitatea asistentului medical în RAA (studenții  Andreea Niţuleac, Laurențiu Acostioaei; coordonator științific Prof. univ. dr. Rodica Ghiuru); HTA la adolescenți (studenții Gabriela Ciolpan, Cristina Elena Agavriloaei, Irina Costin; coordonator științific Șef lucr. Letiția Duceac);  Particularități de îngrijire a unui bolnav cu infarct miocardic (studenții Laurențiu Acostioaei, Andreea Niţuleac; coordonator științific Prof. univ. dr. Rodica Ghiuru);  Hipotermia la copil (student Nellie Copot; coordonator științific Șef lucr. Letiția Duceac) Principiile kinetoterapiei în poliartrita reumatoidă – prezentare de caz (student Robert Donici; coordonator științific Prof. univ. dr. Rodica Ghiuru); Stresul – o problemă de actualitate (student Antonela Nicoleta Bîrgăoanu; coordonator științific Șef lucr. Letiția Duceac); Reabilitarea pacientului vârstnic la locul de muncă (student Catalin Daniel Costea; coordonator științific Prof. univ. dr. Rodica Ghiuru); Aspecte clinico-terapeutice în convulsiile febrile la copil (student Petronela Pădureț; coordonator științific Șef lucr. Letiția Duceac); Masajul facial în bolile oro-maxilo-faciale (student Alexandra Ciobanu; coordonator științific Asist. univ. drd. Petruș Antohi); Considerații epidemiologice privind incidența afecțiunilor hepatice spitalizate într-o unitate de profil din Moldova (studenții Gabriela Rotaru, Elena Neculeac; coordonator științific Șef lucr. Letiția Duceac);  Recuperarea pacientului post AVC (studenții Cătălin Daniel Costea, Robert Cristian Donici; coordonator științific Prof. univ. dr. Apostol Ioan); Particularități de îngrijire într-un caz de leucemie cu complicații gastro-intestinale (studenții Irina Felicia Râpa Mihai, Laurențiu Acostioaei, Oana Claudia Calimac; coordonator științific Șef lucr. Letiția Duceac); Comunicarea: necesitate, oportunitate și provocare în activitatea asistentului medical (studenții Luminita Ursache, Ramona Pricop, Alina Busuioc; coordonator științific Șef lucr. Letiția Duceac).

La secţiunea de Tehnică Dentară au fost prezentate lucrările: Studiu de metaanaliză și evaluare a metodelor de retenție folosite în tratamentul anomaliilor dento-maxilare (studenții Maxim Cotun, Constantin Ciochină, Liudmila Mereuță; coordonator științific Șef lucr. dr. Gabriela Halițchi, Asist. univ. drd. Diana Cristea); Asigurarea retenției optime a placajului polimeric la infrastructura metalică (studenții Rareș Palade, Marian Tudusciuc, Dumitru Sfîrniciuc; coordonator științific Șef lucr. dr. Cătălina Ciobanu); Realizarea esteticii la nivel gingival, în execuția protezelor conjuncte (studenții Elena-Mihaela Mihalache, Ionuț Pricope, Alexandru Popovici; coordonator științific Prof. univ. dr. George Costin); Alternative tehnologice de obţinere a tiparului de termopolimerizare (studenţii Natalia Bodean, Adrian-Florin Chiriac, Răzvan-Alexandru Matei;  coordonator științific Prof. univ. dr. George Costin); Manopere tehnologice care implică activitatea musculară în menţinerea şi stabilitatea protezelor mobile totale (studenţii Constantin Ciochină, Georgiana Andrada Sireteanu; coordonator științific Șef lucr. dr. Ciobanu Cătălina); Factori care determină cromatica restaurărilor dentare ceramice (studenţii Sabina Nicoleta Rotaru, Oana Petronela Ţifachi; coordonator științific Asist. univ. drd. Cigu Toni Andor).

La secţiunea dedicată Știinţelor Comunicării, au fost susţinute următoarele lucrări ştiinţifice: Jurnalism Cultural: Case Study Emisiunea „Portrete” (studenţii Alexandra Tănase, Teodor Tincă; coordonator științific Conf. univ. dr. Cristina-Emanuela Dascălu); Metode sociologice de colectare a informațiilor (student  Teodor Tincă; coordonator științific Lect. univ. dr. Marius Hriscu); Programele de editare online utilizate în social media (student Radu Bogdan; coordonator științific  Lect. univ. dr. Maria Florea); Tipuri de societate (student Alexandra Tănase;  coordonator științific Lect. univ. dr. Marius Hriscu); Presa studențească. Școala de presă Realitatea – prima școală din presa print românească (student Antohi Ștefan; coordonator științific Lect. univ. dr. Marius Hriscu); Efectele comunicării (student Mihaela Onică; coordonator științific Lect. univ. dr. Marius Hriscu); Limbajul televizual (Student Alin Mureşanu; coordonator ștințific Lect. univ. dr. Margareta Andreescu); Etică și deontologie în dezbaterea politică televizată (student Alin Mureşanu; coordonator științific Lect. univ. dr. Nicoleta Dabija); Cotidianul 24:ORE – primul ziar nou apărut după Revoluția din decembrie 1989 (student Ana Parteni; coordonator științific Asist. univ. drd. Adrian Rosentzveig); Jurnalismul de tip cetățenesc în mediul online (student Dan Coțcaru; coordonator științific Șef lucr. dr. Paul Gorban).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*