Wednesday , 17 January 2018
Breaking News

AXIS LIBRI DE GALAȚI

adi cristi decupat alb2Din când în când suntem martorii unor întâmplări pe care fără nici un fel de ezitare ni le însușim ca fiind producțiile noastre, creațiile pentru care suntem în stare să ni le apărăm cu îndărjirea țăranului, ce-și simte în pericol pământul. Aceste întâmplări se adună în spații cu predilecție culturale, activate de periodicele târguri de carte, internaționale, dar mai ales cele naționale. În astfel de teritorii se întâmplă de fapt aducerea acasă a singurătăților, protejarea trăirilor de superficialitatea faptului cotidian. Acest tip de manifestare oferă șansa unică a întâlnirilor de suflet în interiorul cărora fiecare dintre noi, cei apți să înțeleagă care este importanța unui răsărit de Soare în economia gândului scăpat supravegherii. Astfel vom simți, cum ne mai simte durerea unei răni deschise, aerul incandescent al sensibilității tuturor celor care trec testul emoției, declanșarea de valurile lanului de maci prin care se rostogolește perpetuu Fata Morgana.

Suntem în imperiul cărților. Suntem racordați direct la cuvânt. Prin noi trece profunzimea, trece cosmosul, trec ochii închiși de cuprinderea care ne însușește și ne așterne pe coala albă de hârtie, preschimbându-ne în pagină de carte. Cărțile cele mai bune, cele mai interesante, suntem noi, cititorii, iubitorii de carte și mai apoi scriitorii acestora. Un cititor valorează, în această ecuație a simplificării, mai mult decât creatorul. El dă sens operei prin căutarea acesteia, cât și prin potențarea sensurilor ascunse, nebănuite, dar strălucitoare, puse în evidență tocmai de freamătul participativ al auditoriului.

Axis libri devine astfel spațiul ideal al întâlnirilor argumentate de sensibilitatea consumatorului de artă. Grație prof.dr. Ilie Zanfir, întâlnirea a devenit un jalon distinct al episoadelor culturale naționale, venind din interiorul preocupărilor celor care au adus cartea la firescul ei statut de cântec al eternității. Nimic nu poate emoționa mai mult decât întâlnirea pe care o poate media slova scrisă cu sufletele dezgolite de orice inhibiție, de orice cutumă, pe care viața de zi cu zi o scoate în calea obișnuinței. Întâlnirile cu cartea, cu autorul, cu cititorul, sunt întâlnirile destinului cu partea lui implacabilă în care pot fi implicați doar cei ce știu să rostească și să trăiască în același timp, versus “Nu credeam sa-nvăț a muri vreodată”.

Am fost din nou la Axis libri, moment în care am descoperit pe unde trece axis mundi, la un către fiind veșnicia, iar la celălalt capăt clipirea genelor de sub care lacrima plătește tribut adevăratelor trăiri.

Mulțumim frumos pentru toată tăcerea stivuită de fiecare dată în bucuria aplauzelor atât de desfătătoare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*